משפחת אנזימים המפרקים מוקיני די-גלוטאמט וגשרים בין פעילויות פיטידאזים וגליקאן הידרולאזים

משפחת אנזימים המפרקים מוקיני די-גלוטאמט וגשרים בין פעילויות פיטידאזים וגליקאן הידרולאזים

מאמר חדש חושף משפחת אנזימים של די-גלוטמית המפעילה פעולת פירוק ברכז סוכרי חומרי טיהור. מחקר חשוב להבנת המכניזמים הביוכימיים בתהליך פירוק וסיבולת של בעלי חיים.