נוגין קידם אוסטאוגנזה בתאי גזע השומניים של האדם דרך נתיבי ה-Src / Akt וה-ERK

נוגין קידם אוסטאוגנזה בתאי גזע השומניים של האדם דרך נתיבי ה-Src / Akt וה-ERK

המחקר התמקד בהבהרת המנגנון שבו הנוג'ין מקדם את ייצור עצם האדם, תוך שימוש ב-Juman Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells. בחקר המסלולים הסיגנליים FGFR2/Src/Akt ו-ERK נמצא כי הנוג'ין משפר את האפיקטיביות של תהליכי עצמותורגנוזה.